Privacy Policy

Wij respecteren Uw privacy en streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij  gaan vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert en nemen bij de verwerking van  persoonsgegevens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.  

Categorieën persoonsgegevens  

Door het gebruiken van de websites en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens,  persoonsgegevens, achter. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die  rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden  verstrekt om te verwerken.  

Wij verzamelen de volgende gegevens:  

  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum 
  • E-mailadres  
  • Telefoonnummer(s)
  • Betalingsgegevens
Doeleinden gegevensverwerking  

De persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

  • Het aanmaken van uw dossier om u op de vakschool in te schrijven;  
  • Het verbeteren van onze dienstverlening;  
  • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website. 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

Topais, en Fashionvakschool verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. 

Bewaartermijnen  

Topais Fashion Academy zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is tenzij dat  nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Zodra uw lesprogramma, cursus of opleiding is  afgerond, verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze bestanden. 

Beveiligingsmaatregelen 

Topais en Fashionvakschool nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en wijziging  tegen te gaan. We gebruiken beveiligde software, een goede virusscanner en goede firewall en voor  onze website worden gegevens beveiligd verstuurd. Dat kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het  hangslotje in de adresbalk.  

Cookies 

We maken gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze  cookieverklaring.

Privacyverklaring Topais Fashion Academy & Fashionvakschool 

Beveiligingsmaatregelen t.a.v. verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks):

Om u van dienst te zijn verwijzen we mogelijk naar websites van derden. We maken u erop attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden  van toepassing zijn. We raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.  

Uw rechten  

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking  te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen. We streven ernaar om binnen 14 werkdagen op dit verzoek te reageren.  

Wijzigingen in Privacy Verklaring 

Het is mogelijk dat dit Privacy Statement na verloop van tijd wordt gewijzigd. We zullen u op de  hoogte stellen van eventuele wijzigingen door een mededeling te doen op de website. 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan, dan kunt  u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de  Autoriteit persoonsgegevens vindt u op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Onze contactgegevens  

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring dan kunt u hierover  contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:  

Topais en Fashionvakschool  
info@topais-fashionacademy.com of info@fashionvakschool.nl 
t.a.v. Ilona de Vries 
Takkebijsters 17
4817 BL Breda 

Topais Fashion Academy & Fashionvakschool 
Juli 2021